Mediacje rodzinne Wodzisław Rybnik

MEDIACJE W SPRAWACH RODZINNYCH

Sprawy o rozwód i separację (przygotowanie porozumienia), sprawy o alimenty, kontakty z dzieckiem itp.

Mediacje cywilne Wodzisław Rybnik

MEDIACJE W SPRAWACH CYWILNYCH

Sprawy o zapłatę, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, o zachowek, dział spadku itp.

Mediacje gospodarcze Wodzisław Rybnik

MEDIACJE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

Sprawy o zapłatę, o zapłatę kary umownej, o roboty budowlane, sprawy dotyczące sporów wynikających z umów.

Mediator

KONTAKT W SPRAWACH MEDIACJI

Mediator Magdalena Grabarczyk
Rybnik - ul. Powstańców Śląskich 1 Wodzisław Śląski - ul. Minorytów 6
Tel: 691 920 908

Mediacje Rybnik

Mediacja jest dobrowolną metodą rozwiązywania sporów. Mediacja może być prowadzona na podstawie umowy o mediację lub na podstawie postanowienia sądu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy sądowej.

Jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem sąd na wniosek stron przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie klauzuli wykonalności.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym i upoważnia do egzekucji.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego na podstawie umowy o mediację ustalane jest każdorazowo z Klientem, a jego wysokość uzależniona jest od zawiłości sprawy, ilości spotkań, wartości przedmiotu sporu oraz terminu wykonania zlecenia.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego na podstawie postanowienia sądu ustalane jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Mediator Magdalena Grabarczyk prowadzi mediacje z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego.

O mnie

Magdalena Grabarczyk, adwokat, mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz absolwentka studiów podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od wielu lat wykonuje zawód adwokata prowadząc indywidualną kancelarię adwokacką w Rybniku i Wodzisławiu Śląskim, dzięki czemu posiada szerokie doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i gospodarczego. Mediator Magdalena Grabarczyk została wpisana na listę mediatorów stałych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Rybnik. Mediator Magdalena Grabarczyk prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych na zlecenie Sądu, jak również mediacje pozasądowe na podstawie umów z klientami.
Mediacje Wodzisław
MEDIATOR MAGDALENA GRABARCZYK
Rybnik - ul. Powstańców Śląskich 1; Wodzisław Śląski - ul. Minorytów 6
Telefon: 691 920 908 E-mail: mediacje@adwokat-grabarczyk.pl